Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana

Predpisi, na katere predpis vpliva