Predstavitev veščine suhozidne gradnje in ohranjanja kulturne krajine

14. 11. 2023