Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP DV-10 (del) - Dol pri Vogljah

22. 12. 2021
22.12.2021
Objave in pozivi
Do preklica
3503-31/2021
07.12.2021