Pogoji za pridobitev brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za izvedbo volitev predsednika republike

16. 8. 2022
16.08.2022
Objave in pozivi
23.10.2022 do 00:00