Občina Sežana objavlja prednostno listo upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

31. 8. 2022
31.08.2022
Objave in pozivi
31.12.2023 do 00:00
Andreja Škapin
05/731 01 00