Javno naznanilo o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP DV-10 (del) - Dol pri Vogljah

26. 10. 2022
26.10.2022
Javna naznanila in razgrnitve
08.12.2022 do 00:00
3503-31/2021-91
25.10.2022
Alenka Rau
alenka.rau@sezana.si
05 73 10 100