Odločba o ugotovitvi lastninske pravice in statusa grajeno javno dobro

11. 9. 2023
11.09.2023
Namere, odločbe, pobude
26.09.2023 do 23:59
Dajana Frankovič
05/731 01 25