Vloga za gradnjo GJI in priključkov v cestnem telesu občinske javne ceste

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku