Dutovlje

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • NEVA FILIPČIČ, predsednica
 • DAMIJAN FIGEK, podpredsednik
 • STANKA BORTOLATO, članica
 • ANDREJ BUDIN, član
 • BOŽICA RADIŠIČ, članica
 • DENI RISTOVSKI, član
 • IVAN VODOPIVEC, član
 • IGOR VRABEC, član
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednica, NEVA FILIPČIČ
 • Podpredsednica, ALENKA RUPNIK
 • Član, DAMIJAN FIGEK
 • Član, HINKO KRSTAN
 • Član, EMIL LUVIN
 • Članica, ANDREJA VRABEC
 • Član, IGOR VRABEC
 • Član, ROK TAVČAR
 • Član, MILAN ŽERJAL
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednik, Vojko TURK
 • Član, DAMIJAN CURK
 • Član, PETER GEC
 • Član, IVAN KMETEC
 • Član, HINKO KRSTAN
 • Članica, ALENKA RUPNIK
 • Član, EDVIN ŠIRCA
 • Član, PRIMOŽ ŠTOKA
 • Član, MARJAN TAVČAR
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • Predsednik, Vojko TURK
 • Član, DAMIJAN CURK
 • MAJDA MARC
 • Član, MARIO MARGARIT
 • Član, BRANKO MOŽE
 • Član, DAVID ŠTOK
 • Član, PRIMOŽ ŠTOKA
 • Član, JOŠKO TAVČAR
 • Član, MARJAN TAVČAR
Člani (mandat 2002 do 2006)
 • Predsednik, Armando GOMEZEL
 • Član, Sebastjan Gulič
 • Član, Stanislav Kodrič
 • Član, Alen Luin
 • Član, Mario Margarit
 • Član, Milivoj Škerlj
 • Član, Albin Tavčar
Člani (mandat 1998 do 2002)
 • Predsednik, Vladimir MRŽEK
 • Član, Drago FABJAN
 • Članica, Anica FABJAN-PLAZAR
 • Član, Peter GEC
 • Član, Emil LUVIN
 • Član, Mirko MARTINČIČ
 • Član, Aleksander TAVČAR
 • Član, Robert ŽIVEC
 • Član, Vojko Turk
 • Član, Viljan VRABEC