Občinska volilna komisija

adrijana.susa@sezana.si
Adrijana Suša Bonifacio
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Vesna Zobec (predsednica)
  • Ksenija Gregorčič Mozetič (namestnica predsednice)
  • Alenka Gojak (članica)
  • Petra Weber (namestnica članice)
  • Marko Kosmač (član)
  • Vlasta Lozej (namestnica člana)
  • Sebastjan Funa (član)
  • Mirko Macarol (namestnik člana)