Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Uroš Borjančič (predsednik)
  • Sebastjan Hreščak (podpredsednik)
  • Marko Svetina