Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • Irma Lekše (predsednica)
  • Stanislav Kristan (podpredsednik)
  • Gorazd Lampe
  • Katja Kovač
  • Saranda Qoti
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Uroš Borjančič (predsednik)
  • Sebastjan Hreščak (podpredsednik)
  • Marko Svetina