Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2022 - 2026)
 • Igor Vrčon, predsednik
 • Ben Trampuš, podpredsednik
 • Peter Jerina
 • Boris Prunk
 • Peter Leban
 • Ivan Jorgič
 • Vesna Matelič
 • Tamara Ozbič
 • Mladen Vivod
 • Loredana Štemberger
 • Katja Kovač
 • Saša Teraž
 • Andraž Vidmar
 • Marko Spetič
Člani (mandat 2018 - 2022)
 • Savo Marinšek (predsednik)
 • Marko Pirc (podpredsednik)
 • Peter Jerina
 • Ivan Jorgič
 • Vesna Matelič
 • Tamara Ozbič
 • Andreja Šantelj
 • Loredana Štemberger
 • Andraž Vidmar
 • Milan Vitez
 • Igor Vrčon