Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Savo Marinšek (predsednik)
 • Marko Pirc (podpredsednik)
 • Peter Jerina
 • Ivan Jorgič
 • Vesna Matelič
 • Tamara Ozbič
 • Andreja Šantelj
 • Loredana Štemberger
 • Andraž Vidmar
 • Milan Vitez
 • Igor Vrčon