Uredniški odbor občinskega glasila Kraški obzornik

Člani (mandat 2022 - 2026)
 • Miha Ravbar Vidmar, odgovorni urednik
 • Ivica Podgoršek, namestnica odgovornega urednika
 • Klementina Križman
 • Olga Knez
 • Bojana Škabar
 • mag. Peter Štoka
 • David Terčon
Člani (mandat 2018 - 2022)
 • Magdalena Svetina Terčon, odgovorna urednica
 • Ivica Podgoršek, namestnica odgovorne urednice
 • Jana Hreščak
 • Anet Jagodič
 • Olga Knez
 • Miha Ravbar Vidmar
 • Sara Škapin