Uredniški odbor občinskega glasila Kraški obzornik

Člani
  • Magdalena Svetina Terčon, odgovorna urednica
  • Ivica Podgoršek, namestnica odgovorne urednice
  • Jana Hreščak
  • Anet Jagodič
  • Olga Knez
  • Miha Ravbar Vidmar
  • Sara Škapin