Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Sebastjan Hreščak (predsednik)
  • Sandi Mislej (podpredsednik)
  • Blaž Turk
  • Simon Fonda
  • Luka Uršič
  • Simon Hlačar
  • Dušan Gec