Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Opis postopka

Stroški v postopku