Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske javne in nekategorizirane ceste - za gradnjo brez gradbenega dovoljenja

Priloge

Stroški v postopku