Vloga za dodelitev denarne spodbude študentu Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana