Zahtevek za izplačilo druge polovice oziroma mirovanja denarne spodbude študentu Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana