Tržnica, najem in uporaba prodajnih mest, tržni red, cenik uporabe tržnih prostorov, najema inventarja in storitev