Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v kmetijstvu

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Milena Štolfa (predsednica)
  • Mojca Žiberna (podpredsednica)
  • Martina Kodrič
  • Srečko Horvat
  • Vojko Vidrih