Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v kmetijstvu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Milena Štolfa, predsednica
  • Mojca Žiberna, podpredsednica
  • Milan Race
  • Srečko Horvat
  • Vojko Vidrih
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Milena Štolfa (predsednica)
  • Mojca Žiberna (podpredsednica)
  • Martina Kodrič
  • Srečko Horvat
  • Vojko Vidrih