Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na stvareh

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Irma Lekše (predsednica)
  • Valter Stopar (podpredsednik)
  • Matija Colja
  • Robert Filipčič
  • Majda Valentinčič
  • Aleš Žerjal