Komisija za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Sežana

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Jožef Strnad (predsednik)
  • Nevenka Devčič (podpredsednica)
  • Dajana Čok
  • Ivica Podgoršek