Komisija za ocenjevanje urejenosti mesta Sežana in naselij v Občini Sežana

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Majda Brdnik (predsednica)
  • Milena Štolfa (podpredsednica)
  • Robert Rogič
  • Matej Felicjan