Komisija za pripravo podlag in pogojev za oglaševanje na elektronskem zaslonu v Botaničnem vrtu Sežana

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Matej Glavina (predsednik)
  • Ivica Podgoršek (podpredsednica)
  • Katja Skok
  • Ana Hrast
  • Ana Marinac
  • Marjetka Kljun Terčon
  • Katja Fedrigo