Komisija za izbor štipendistov Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Saša Gulič (predsednik)
  • Katja Zupančič
  • Karmen Tavčar