Dokončanje kanalizacije Stara vas v Sežani

V teku
Začetek gradnje junij 2021
Konec poleti 2023