Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Sežana

25. 5. 2023