Vloga za izdajo soglasja za gradnjo objektov, vodov in naprav v varovalnem pasu ceste - za gradnjo brez gradbenega dovoljenja

Priloge

Stroški v postopku