Komisija za ocenjevanje urejenosti mesta Sežana in naselij v občini Sežana pričenja z akcijo »OBČINA SEŽANA V CVETJU 2022«

26. 4. 2022
26.04.2022
Objave in pozivi
31.05.2022 do 23:59
Petra Arko Kovačič
05 731 01 48