Gradnja protipožarne poti 14p354 (Plešivica-Zailovček)

V teku