Participativni proračun 2025 in 2026

5. 6. 2024
260.000,00 EUR
PREDLAGAJ
Imate idejo ali predlog za izvedbo projekta? Predlagajte ga, opišite njegovo izvedbo in ga finančno ovrednotite. V kolikor komisija oceni, da je vaš predlagan projekt primeren za izvedbo, bo uvrščen v glasovanje.
Od 10.06.2024 00:00 do 10.07.2024 23:59.
GLASUJ
V fazi glasovanja občanke in občani glasujejo, kateri projekti se bodo izvedli. Skladno s pravili lahko vsak občan glasuje za projekt na območju svoje KS in v drugih KS. Izvedejo se projekti z največ prejetimi glasovi.
Od 09.09.2024 00:00 do 23.09.2024 23:59.
SPREMLJAJ
Po uradni objavi rezultatov je v vsakem trenutku mogoče spremljati izvedbo izglasovanih projektov. S klikom na projekt si lahko ogledate status izvedbe, morebitne dodane fotografije, opis ...
Od 01.10.2024 10:00.