Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje - Polnilno mesto ZGRS

Zaključeno

Podatki o financiranju