Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne seznanitve s strokovno podlago za določitev okvirnih območij za dolgoročni razvoj naselij (ODRN) in ureditvenih območij naselij (UON) v občini Sežana

22. 6. 2023
22.06.2023
Stališča do pripomb in predlogov
Do preklica
3505-13/2016-208
21.06.2023
Alenka Rau