Odločba o ugotovitvi lastninske pravice in statusa grajeno javno dobro

7. 11. 2023
07.11.2023
Namere, odločbe, pobude
22.11.2023 do 00:00
Dajana Frankovič
05/731 01 25