Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana

Predpisi, na katere predpis vpliva