Odlok o komunalnih taksah v Občini Sežana

Predpisi, na katere predpis vpliva