Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu (GeoKarst)

Zaključeno
Povezava