Strokovna ekskurzija v čezmejni geopark Karavanke-Karawanken

4. 10. 2021