Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja

Predpisi, na katere predpis vpliva