Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja

Predpisi, na katere predpis vpliva