Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana

Predpisi, na katere predpis vpliva