Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana

Predpisi, na katere predpis vpliva