Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod

Predpisi, na katere predpis vpliva